Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy


Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacji (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę