Publikacja - Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy


Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę