Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje projekt niekonkurencyjny „Kierunek aktywizacja" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje zadania finansowane z państwowego funduszu celowego w ramach projektu niekonkurencyjnego  "Kierunek...

  Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacji (nieposiadających  świadectwa...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje zadania finansowane z państwowego funduszu celowego w ramach projektu pozakonkursowego "Aktywizacja...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę