Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy


Nagłówek

Nabory wniosków*

*Wnioski należy składać w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok. 11 oraz na Filiach PUP w Świebodzicach i Strzegomiu.
Nazwa/rodzaj Data
rozpoczęcia
naboru
Data
zakończenia
naboru
Do pobrania
BON STAŻOWY
  25.01.2021 r.   > druki do pobrania <
BON ZATRUDNIENIOWY
  25.01.2021 r.   > druki do pobrania <
PRACE INTERWENCYJNE
   25.01.2021 r.   > druki do pobrania <
Osoby do 29 roku życia 28.01.2021 r.   > szczegóły naboru <

> druki do pobrania <
Osoby od 30 roku życia 29.01.2021 r.   > szczegóły naboru <

> druki do pobrania <
REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/ DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
  25.01.2021 r.   > druki do pobrania <
Osoby do 29 roku życiaj 28.01.2021 r.   > szczegóły naboru <

> druki do pobrania <
Osoby od 30 roku życia 29.01.2021 r.   > szczegóły naboru <

> druki do pobrania <
PFRON 05.05.2021 r.   > druki do pobrania <
ROBOTY PUBLICZNE
  25.01.2021 r.   > druki do pobrania <
STAŻ

Osoby do 29 roku życia

25.01.2021 r.   > szczegóły naboru <

> druki do pobrania <

Osoby od 30 roku życia

25.01.2021 r.   > szczegóły naboru <

> druki do pobrania <
PFRON 05.05.2021 r.   > druki do pobrania <
SZKOLENIA
   25.01.2021 r.   > druki do pobrania <
Osoby do 29 roku życia 28.01.2021 r.   > szczegóły naboru <

> druki do pobrania <
Osoby od 30 roku życia 29.01.2021 r.   > szczegóły naboru <

> druki do pobrania <
PFRON 05.05.2021 r.   > druki do pobrania <
DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
   25.01.2021 r.  02.03.2021 r. > druki do pobrania <
Osoby do 29 roku życia 28.01.2021 r. 05.03.2021 r. > szczegóły naboru <

> druki do pobrania <
Osoby od 30 roku życia 29.01.2021 r. 02.03.2021 r. > szczegóły naboru <

> druki do pobrania <
PFRON 05.05.2021 r.   > druki do pobrania <
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
   15.02.2021 r.   > szczegóły naboru <

> druki do pobrania <
BON SZKOLENIOWY
  25.01.2021 r.   > druki do pobrania <
Osoby do 29 roku życia 28.01.2021 r.   > szczegóły naboru <

> druki do pobrania <
STUDIA PODYPLOMOWE
  25.01.2021 r.   > druki do pobrania <
KOSZTY EGZAMINÓW I LICENCJI
  25.01.2021 r.   > druki do pobrania <
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
  25.01.2021 r.   > druki do pobrania <
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA +50
  25.01.2021 r.   > druki do pobrania <

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę