Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy


Nagłówek

Nabory wniosków*

*Wnioski należy składać w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok. 11 oraz na Filiach PUP w Świebodzicach i Strzegomiu.
Nazwa/rodzaj Data
rozpoczęcia
naboru
Data
zakończenia
naboru
Do pobrania
BON STAŻOWY
FP*     > druki do pobrania <
BON ZATRUDNIENIOWY
FP*     > druki do pobrania <
PRACE INTERWENCYJNE
FP* 23.01.2023 r.   > druki do pobrania <
REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/ DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
FP* 23.01.2023 r. 13.02.2023 r. > druki do pobrania <
PFRON**     > druki do pobrania <
ROBOTY PUBLICZNE
FP*     > druki do pobrania <
STAŻ

FP*

    > druki do pobrania <
PFRON**     > druki do pobrania <
SZKOLENIA
FP*     > druki do pobrania <
PFRON**     > druki do pobrania <
DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
FP* 23.01.2023 r. 30.01.2023 r. > druki do pobrania <
PFRON**     > druki do pobrania <
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
      > druki do pobrania <
BON SZKOLENIOWY
FP*     > druki do pobrania <
STUDIA PODYPLOMOWE
FP* 20.01.2023 r. 23.02.2023 r. > druki do pobrania <
KOSZTY EGZAMINÓW I LICENCJI
FP*     > druki do pobrania <
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
FP*     > druki do pobrania <
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA +50
FP* 23.01.2023 r.   > druki do pobrania <
*FP - Fundusz Pracy
**PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę