Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje projekt niekonkurencyjny „Kierunek aktywizacja" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje zadania finansowane z państwowego funduszu celowego w ramach projektu niekonkurencyjnego  "Kierunek...

  Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacji (nieposiadających  świadectwa...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje zadania finansowane z państwowego funduszu celowego w ramach projektu pozakonkursowego "Aktywizacja...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę