Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy


PUP Świdnica
TA - wykaz błędów.png
TA - pożyczka.png
TA dof kosztów samozatrudniony.png
TA Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.png
TA - organizacja pozarządowa.png

Nagłówek

KOMUNIKAT DOT. NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW art. 15zzb i 15zze USTAWY COVID-19

Szanowni Państwo,

na dzień dzisiejszy do Urzędu wpłynęły 454 wnioski o udzielenie dofinansowania. Na  448 zweryfikowanych wniosków tylko 12 zostało poprawnie wypełnionych i zawierało wszystkie załączniki!

Błędy i braki wynikają przede wszystkim z nieznajomości treści ogłoszenia  o naborze wniosków oraz wykazu najczęściej popełnianych błędów.


Informujemy, że braki i błędy wydłużają procedurę rozpatrywania wniosków, a tym samym wypłaty dofinansowania.

 
Przed przygotowaniem wniosku należy zapoznać się
z ZASADAMI UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA oraz

WYKAZEM NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW.
 
Zasady oraz druki dokumentów dostępne są na stronie Urzędu:
https://swidnica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

W związku z zagrożeniem koronawirusem Sars-CoV-2 Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zwraca się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w urzędzie.


Wszelkie dokumenty i wnioski do PUP należy składać elektronicznie lub za pośrednictwem poczty.
 
Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się elektronicznie przez serwis praca.gov.pl z użyciem profilu zaufanego. W szczególnych przypadkach rejestracja dokonywana jest osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznym (74 8561833).
W przypadku trudności z rejestracją elektroniczną prosimy o kontakt telefoniczny z urzędem.

Z urzędem można się kontaktować telefonicznie, poprzez e-mail, serwis praca.gov.pl lub platformę e-PUAP.
baner_SmartSAB
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.1  Wsparcie osób młodych...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działania 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy, Regionalnego...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działania 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy, Regionalnego...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.1  Wsparcie osób młodych...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działania 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy, Regionalnego...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działania 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy, Regionalnego...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Filia Świebodzice

Filia Strzegom

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę