Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy


PUP Świdnica
TA - wykaz błędów.png
TA - pożyczka.png
TA dof kosztów samozatrudniony.png
TA Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.png
TA - organizacja pozarządowa.png

W związku z zagrożeniem koronawirusem Sars-CoV-2 Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zwraca się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w urzędzie.


Wszelkie dokumenty i wnioski do PUP należy składać elektronicznie lub za pośrednictwem poczty.
 
Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się elektronicznie przez serwis praca.gov.pl z użyciem profilu zaufanego. W szczególnych przypadkach rejestracja dokonywana jest osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznym (74 8561833).
W przypadku trudności z rejestracją elektroniczną prosimy o kontakt telefoniczny z urzędem.

Z urzędem można się kontaktować telefonicznie, poprzez e-mail, serwis praca.gov.pl lub platformę e-PUAP.
baner_SmartSAB
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.1  Wsparcie osób młodych...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działania 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy, Regionalnego...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działania 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy, Regionalnego...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.1  Wsparcie osób młodych...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działania 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy, Regionalnego...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działania 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy, Regionalnego...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2020r.
Stopa bezrobocia wrzesień 2020 rok

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Filia Świebodzice

Filia Strzegom

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę