Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy


W związku z zagrożeniem koronawirusem Sars-CoV-2 Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
zwraca się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w urzędzie.
 
Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się elektronicznie przez serwis praca.gov.pl z użyciem profilu zaufanego.
W szczególnych przypadkach rejestracja dokonywana jest osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznym:
  • Logo telefonu Świdnica - 74 8561833
  • Logo telefonu Świebodzice - 74 8540577
  • Logo telefonu Strzegom - 74 8553913
Z urzędem można się kontaktować telefonicznie, poprzez e-mail (wrsw@praca.gov.pl), serwis praca.gov.pl lub platformę e-PUAP.
 
baner_SmartSAB
Brak wyników.
Baner zachęcający bezrobotnych i przedsiębiorców do składania wniosków w ramach aktywne formy aktywizacji zawodowej.

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działania 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy, Regionalnego...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy  realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy, ...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działania 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy, Regionalnego...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Filia Świebodzice

Filia Strzegom

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę