Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy


Znak - Ważna informacja Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, w trosce o Państwa bezpieczeństwo,
zwracamy się z prośbą o
korzystanie z usług elektronicznych poprzez serwis praca.gov.pl lub platformę ePUAP
oraz kontakt telefoniczny w sprawach nie wymagających osobistej wizyty w Urzędzie Pracy w Świdnicy.
 
Znak informujący
Korzystając z usług elektronicznych Urzędu Pracy na stronie www.praca.gov.pl możesz m.in.:
 • zarejestrować się jako osoba bezrobotna
 • znaleźć ofertę pracy
 • przesłać pismo do urzędu, złożyć wniosek
 • zarejestrować ofertę pracy
 • przesłać wniosek dot. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
 
Znak słuchawki telefonu W celu usprawnienia rejestracji osób bezrobotnych oraz w trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne zachęcamy do wcześniejszego umówienia się telefonicznego do rejestracji pod numerami telefonów: 
 • Świdnica - 74 8561833
 • Świebodzice - 74 8540577
 • Strzegom - 74 8553913

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.1  Wsparcie osób młodych  na...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.1  Wsparcie osób młodych...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działania 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy, Regionalnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.1  Wsparcie osób młodych  na...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.1  Wsparcie osób młodych...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działania 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy, Regionalnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2021r.

Stopa bezrobocia

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 33.943,80 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Filia Świebodzice

Filia Strzegom

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę