Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy


Widok zawartości stron

baner_SmartSAB

Nagłówek

Aktualności

Treść oznaczona tagiem w trakcie realizacji.

Zapraszamy osoby od 30 r.ż. do udziału w projekcie

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia w powiecie świdnickim" Powiatowy...

Zapraszamy osoby do 29 r. ż. do udziału w projekcie

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV)" Powiatowy Urząd Pracy...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działania 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy, ...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działania 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy, ...

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia kwiecień 2019
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Filia Strzegom

Filia Świebodzice

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę